Rezervasyon Sözleşmesi

REZERVASYON SÖZLEŞMESİ / SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmeyi onaylamadan önce lütfen dikkatle okuyunuz.

Sözleşme Tarafları 
Satıcı                    : Sunorama Cruises Gemicilik Hizmetleri AŞ
Tüketici                : Rezervasyon işlemi yapan tüketici olarak anılacaktır.
Konu                     : Sunorama Cruises Gemicilik Hizmetleri AŞ’nin satışını yaptığı hizmetlerde tüketicisine karşı yasal sorumluluklarını belirten sözleşmedir.

Sözleşme Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın TÜKETİCİ'ye satışını yaptığı, rezervasyon belgesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.


Sözleşme Şartları

1.Satıcı, satışını yaptığı hizmet ve ürünleri tüketicisine tedarik etmekle yükümlüdür. SATICI hizmetlerinin sözleşme şartları dışında olması durumunda kusurun ne şekilde giderileceği TÜRSAB Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesinde belirlenmiş durumdadır.

2. Paket tur ve rezervasyon belgesi (Voucher) bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Satıcı rezervasyon belgesinde taahhüt ettiği; ürün- hizmeti tedarik ettiği şirketlerin seyahatin belirlendiği gibi yerine getirememesi durumunda bunu tüketicisine seyahatin başlangıcından öncesinde bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.Tüketici rezervasyon kayıt esnasında beyan etmiş olduğu kişisel ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu teyit eder. Verilen hatalı bilgiler nedeniyle Tüketiciye herhangi bir olumsuz karşısında bilgi verilememesi durumunda tüketici maddi manevi zarara uğradığı iddiasıyla Satıcı ‘dan herhangi bir tazminat ve/veya zarar talebinde bulunmayacağı gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tüketici’nin,  yurtdışı gemi turlarına kayıt yaptırırken toplam ücretin tamamını (% 100'ü) ödemesi gerekmektedir. Tüketici ödeme yaptığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen rezervasyon iptal koşullarını kabul etmiş sayılır. . Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi; sözleşmede belirtilen iptal şartlarındaki limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

5. Sözleşme konusu işin ifasından sonra Tüketici’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Tüketici, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.Tüketici satın almış olduğu hizmetler kapsamında (gemi turu, uçak biletleri) gideceği ülkenin vizesine sahip olmalıdır, gideceği ülke ve/ya ülkelerin vize koşullarını taşıyıp taşımadığı sorumluluğu kendisine aittir. Tüketicinin yasal ve gideceği ülkenin vize koşullarını taşımaması nedeniyle yurtdışı seyahatini gerçekleştirememesinden Satıcı’nın sorumlu olmadığını, herhangi bir ücret iadesi ve/veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici 18 yaş altı bir çocuk ile yurtdışı seyahati gerçekleştiriyor ise yasal muafiyet belgelerini temin etmekle mükelleftir.

7. Ülkeler arası diplomatik ilişkilerden kaynaklı olmak üzere, bazı ülkelere giriş-çıkış yapılmış olması başka bir/birden fazla ülke açısından vize alınamaması ya da sınır kapısından girilememesi durumunu ortaya çıkarabilmekte olup bu durum, Satıcı’nın hâkimiyet alanında olmadığından bu gibi bir durumda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmadığı tarafların kabulündedir.

8. Satıcı, düzenlemiş olduğu turun gerçekleşmesi için her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamaması veya devamına teşkil eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali öngörülemez teknik hususlar, kara, deniz, hava ve deniz taşıyıcılarından kaynaklanan sebepler vb. mücbir sebeplerden ötürü sözleşmeyi fesh etmesi durumunda; Tüketici’nin herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

9. Satıcı, Tüketici’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Satıcı paket tur kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sırasını değiştirebilir. Tüketici, işbu durumu öncesinde kabul etmiştir.

10. Satıcı’nın, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, SATICI, Tüketici’nin yapmış olduğu ödemeyi 10 gün içerisinde iade eder. Tüketici, işbu iptal nedeniyle maddi –manevi zarara uğradığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz

11. Tüketicinin almış olduğu ürün eğer bir paket tur ise 1618 yasa gereği sigorta kapsamındadır. Hizmetin kusurlu veya hiç verilmemesi durumunda teminat bedeli tur bedeli kadardır.

12. Tüketici, Satıcı’nın işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. Tüketici, verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse Satıcı bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder.

13. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir

Paket tur kapsamındaki geminin hareket saatinde gemide bulunmayan veya seyahat esnasında herhangi bir sebepten ötürü turdan erken ayrılan Tüketici’ye geri ödeme yapılmaz ve ücreti bütünüyle ödeme zorunluluğu uygulanır. Paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir.

Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir

                       
Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.


İPTAL ŞARTLARI

 Aşağıdaki iptal şartları tur hareketine kalan gün adedini ve de tüm vergiler dahil toplam tur bedeli üzerinde kesilecek olan ceza miktarını belirtmektedir. Tüketici gemi turundan vazgeçtiği takdirde aşağıda yazılı olan ceza bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Hastalık, tedavi ve her türlü mücbir sebep nedeniyle olanlar da dahil, Tüketici tarafından rezervasyonun iptal edilmesi durumunda aşağıda belirtilen iptal cezaları uygulanacaktır. 

Royal Caribbean International & Celebrity Cruises / İptal Şartları

1 - 4 Gecelik Turlar için Uygulanacak Şartlar;

Rezervasyon konfirmesini takiben, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren;

90 gün ve öncesinde yapılan iptallerde kişi başı 60 EUR veya 75 USD 

57 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam depozito bedeli

56 - 29 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %50’si (*)

28 - 15 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %75’i (*)

14 gün ve daha az süre kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %100’ü (tamamı) kadar iptal cezası uygulanacaktır.

(*) Depozito tutarının belirtilen orandan daha yüksek olması durumunda, iptal cezası depozito tutarı olarak hesaplanmaktadır.

 5 Gece ve Daha Uzun Turlar için Uygulanacak Şartlar;

Rezervasyon konfirmesini takiben, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren;

90 gün ve öncesinde yapılan iptallerde kişi başı  Depozito Bedeli

89 - 57 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam depozito bedeli

56 - 29 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %50’si (*)

28 - 15 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %75’i (*)

14 gün ve daha az süre kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %100’ü (tamamı) kadar iptal cezası uygulanacaktır.

(*) Depozito tutarının belirtilen orandan daha yüksek olması durumunda, iptal cezası depozito tutarı olarak hesaplanmaktadır.

Azamara Club Cruises / İptal Şartları

Rezervasyon konfirmesini takiben, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren;

121 gün ve öncesinde yapılan iptallerde kişi başı Depozito Bedeli

120 - 91 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %25’i

90 - 61 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %50’si

60 - 31 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %75’i

30 gün ve daha az süre kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %100’ü (tamamı) kadar iptal cezası uygulanacaktır.

Uçaklı Paket Programlar için Geçerli İptal Şartlarımız (Royal & Celebrity)

Rezervasyon konfirmesini takiben, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren;

30 gün öncesine kadar cezasız, kesintisiz iptal/iade ve değişiklik hakkınız bulunmaktadır. 

29 - 15 gün kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %75’i

                       
14 gün ve daha az süre kala yapılan iptallerde kişi başı ödenen toplam ücretin %100’ü (tamamı) kadar iptal cezası uygulanacaktır.